Vi erbjuder

AgheramodellenFöreläsningCoachingOm ossBloggKontakt

5 Fördelar med coaching

För att hinna med det dagliga och operativa arbetet samtidigt som du ska lyfta blicken och arbeta proaktivt kan en coach vara precis det du behöver. Med en coach får du stöd och hjälp i att öka dina prestationer och därmed få ett bättre resultat.

5 fördelar med coaching är:

  1. Kraften i att det är du själv som kommer fram till dina lösningar efter coachens frågor gör att du åstadkommer dina uppnådda mål på ett snabbare och mer effektivt sätt.
  2. Du får insikter om dig och dina egenskaper och på så sätt en större förståelse för dina ageranden, vilket leder till att du kommer kunna välja hur du ska agera i olika situationer.
  3. Du lär dig att analysera och prioritera vad som är viktigast för dig.
  4. Dina mål tydliggörs och du lär dig hur du bryter ner dem i hanterbara delmål.
  5. Dina insikter ger dig ny energi och kraft att möta dina kommande utmaningar.

En referens jag fått från min coaching lyder:

"Coachingen har gjort att jag känner mig mer trygg i mig själv och gett mig verktyg att hantera stress och hög arbetsbelastning. Tack vare coachingen har jag ändrat mitt förhållningssätt till arbetet vilket gör att jag fått en lugnare framtoning och har gjort mig till en bättre ledare och chef. Coachingen har varit till stor hjälp för mig!"