Vi erbjuder

AgheramodellenFöreläsningCoachingOm ossBloggKontakt

Agheramodellen

Få en förståelse för stress, och förebygg den i tid

Vi arbetar utifrån en unik arbetsmodell som heter Agheramodellen. Med Agheramodellen arbetar vi tillsammans fram nyckelaktiviteter för att skapa en arbetsplats som främjar hälsa och trygghet. Modellen används för att ta fram vad just ditt företag behöver genom analys av nuläget, utbildning och workshop. Därefter kommer uppföljning och implementering.

Agheramodellen är framtagen genom intervjuer med företag, forskning, litteratur och egna erfarenheter.  

Proaktivt arbete kring hälsa på arbetsplatsen gör att medarbetarna mår bättre och det i sin tur leder till att organisationen blir mer lönsam genom ökad produktivitet och minskade kostnader. Det är den absolut bästa investering en organisation eller bolag kan göra för att bli starkare inför framtidens utveckling.

Agheramodellen

Utbildningen

Agheramodellen ger dig verktyg och kunskap

Vad stress är
Hur stressen påverkar dig, din organisation och dina medarbetare
Hur du upptäcker stress
Nyckelaktiviteter för din organisation för att förebygga stressrelaterade sjukdomar
Ledarskap
Uppföljning och implementering

Arbetet med Aghera resulterar i en skräddarsydd strategi och handlingsplan hur din arbetsplats ska arbeta med er arbetsmiljö. Vi hjälper er från start till slut och ser till att företaget kontinuerligt arbetar mot en god arbetsmiljö, för att bli ännu bättre som arbetsgivare.

Resultat

En arbetsmiljö i världsklass
Trygga och nöjda medarbetare
Ökad produktivitet
Utvecklat ledarskap
Minskade sjukkostnader
Lägre personalomsättning

Arbetet med Agheramodellen kan beskrivas i 4 steg

Steg 1 - Nulägesanalys

Vi gör en nulägesanalys om hur ditt företag eller avdelning mår idag, vilket ledarskap ni har, samt vilka mål ni har. Tillsammans tar vi fram en plan på vilka insatser som behövs för att kunna agera och jobba proaktivt.

Steg 2 - Utbildning i stress

Utbildningen bygger på att skapa en förståelse för vad stress är, hur den upptäcks men framförallt hur den förebyggs. Det bästa sättet att arbeta kring stress är att förstå din egen stress.

Steg 3 - Workshop

Genom ett coachande förhållningssätt tar vi fram nyckelaktiviteter som passar din organisation och de mål som ni har. Utifrån det vi gått igenom i steg 1 och steg 2 arbetar vi fram en strategi och handlingsplan för att du ska få en hållbar och utvecklande arbetsmiljö.

Steg 4 - Implementering

Efter genomförd utbildning tas en handlingsplan fram. Genom coaching stöttar vi dig i ditt arbete att implementera era nyckelaktiviteter i din organisation. Det vill säga hur du dagligen jobbar med er arbetsmiljö i syfte att få medarbetare med hälsan i balans och därmed högre produktivitet och lönsamhet.

Hur modellen kom till

Egna erfarenheter

Under Örjans tid som sjukskriven i utmattningssyndrom växte en önskan om att få möjlighet att hjälpa andra människor att inte hamna i samma situation som han själv varit i. Ingen ska behöva gå igenom detta. Under flera års tid har Örjan funderat och arbetat fram olika sätt att förebygga stressrelaterade sjukdomar och alla tankar har landat i den modell som Örjans företag idag kallar Agheramodellen.

Örjans år som chef i näringslivet har bidragit till viktiga delar av agheramodellen, framförallt hur viktigt det är att följa upp och implementera de nya kunskaperna man får av utbildningen. Och att som ledare visa sig sårbar och föregå med gott exempel. Dina medarbetare gör inte som du säger - de gör som du gör.

För att få dina medarbetare att prestera på topp med hälsan i balans så krävs både återhämtning och förberedelser. Likt ett Lejon som jagar sitt byte på savannen så planerar Lejonet hur den ska fånga sitt byte, genom att smyga fram så nära det är möjligt och efter fångsten och festmåltiden återhämta sig genom vila.

Om du som medarbetare och företag förbereder dig genom att skapa en arbetsmiljö som bygger på trygghet och tillit, så kommer du inte bara att nå dina mål mer effektivt och lönsamt du får dessutom glada och välmående medarbetare!

Det är ditt ansvar som arbetsgivare att se till så att möjligheten till återhämtning finns. Det absolut bästa sättet att hålla sina medarbetare friska är att jobba förebyggande. Att agera istället för att reagera!

Boka gratis nulägesanalys redan idag

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort.

Kontakt
chevron-right