Vi erbjuder

AgheramodellenFöreläsningCoachingOm ossBloggKontakt

Utbildning & Utveckling

För hållbara medarbetare

Läs mer

Arbetsgivarens ansvar

en god arbetsmiljö med friskare och nöjdare medarbetare

Aghera hjälper dig att skapa en god arbetsmiljö med friska och nöjda medarbetare. Det i sin tur skapar minskade kostnader, högre effektivitet och mindre personalomsättning. Det allra bästa sättet att motverka stress är att jobba i förebyggande syfte. Du behöver Aghera!

Arbetsmiljön lika självklar som att lägga budget

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller på din arbetsplats. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Exempelvis står det att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. För att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning krävs att chefer och arbetsledare vet vad de ska söka efter och göra i arbetsmiljön.

Fakta om stress

FÖREBYGG MED TIDIGA ÅTGÄRDER

Psykisk ohälsa är ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan. Arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. 50-60 % av alla långtidssjukskrivningar beror på dessa orsaker enligt försäkringskassans statistik. God arbetsmiljö, bra hälsa, tydligt ledarskap och tidig rehabilitering är alla viktiga delar för att främja en hälsosam arbetsplats och få friska och nöjda medarbetare. 

Därför är det oerhört viktigt att du som chef uppmärksammar tidiga tecken på ohälsa. Om du agerar tidigt kan du förebygga både längre sjukskrivningar och behov av rehabilitering. Genom att ha en atmosfär på arbetsplatsen där man bryr sig om varandra så är det lättare att på en gång finnas där för varandra och stötta.

Referenser

Örjan har förmågan att leda och utmana med sin coaching. Det gav mig både direkt utveckling och tankar och verktyg att ta med på lång sikt!

Skill Rekrytering & Bemanning AB

Coachingen har gjort att jag känner mig mer trygg i mig själv och gett mig verktyg att hantera stress och hög arbetsbelastning. Tack vare coachingen har jag ändrat mitt förhållningssätt till arbetet vilket gör att jag fått en lugnare framtoning och har gjort mig till en bättre ledare och chef. Coachingen har varit till stor hjälp för mig, tack Örjan.

Martin & Servera AB

Boka gratis nulägesanalys redan idag

Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort.

Kontakt
chevron-rightquote-leftquote-rightlong-arrow-down